top of page

Acerca de

Gedragscode

Untitled design (8).png

Huishoudelijk reglement Gen Z Cycling

I Respect 

Respect is voor Gen Z Cycling een evidentie. Van persoon tot persoon binnen een hiërarchische lijn, tegenover het bestuur, medewerkers, vrijwilligers, atleten zowel in aan- als afwezigheid; zowel bij activiteiten als buiten de activiteiten van Gen Z Cycling. Afspraken zullen steeds nagekomen worden en bij afwezigheid of onbeschikbaarheid zal de desbetreffende persoon zo snel mogelijk verwittigen.

II De zwakste schakel versterken 

In tegenstelling tot de Chinese methode hechten we bij Gen Z Cycling en bij uitbreiding bij VZW Gen Z Sports veel belang aan het maximaal versterken van de zwakste schakel. Dit houdt in dat het minst presterende individu ook zijn plaats kan vinden binnen de werking van Gen Z Cycling en hier ook evenveel respect verdient dan het best presterende individu. We zullen dus ons best doen om de zwakke plekken van iedere wielrenner en sporter in het algemeen te verbeteren om zo de sterkte van de totale club te vergroten. 

II Gelijkheid rassen en geslacht 

Bij VZW Gen Z Sports wordt iedereen gelijk behandeld; ongeacht geslacht, huidskleur, afkomst, religieuze overtuiging of andere kenmerken die een individu van een ander onderscheidt. 

III Democratisch principe 

Door het opnemen van argumenten van onze leden geloven wij van Gen Z Cycling sterk in een constante ontwikkeling en verbetering van ons project. Voor ons telt de mening van elk lid en zal deze ook steeds opgenomen worden ter analyse in het bestuur. 

IV UBUNTU-filosofie 

Ubuntu is een filosofie uit het zuidelijk deel van Afrika en wordt vrij vertaald als “Ik ben omdat wij zijn”. Hiermee houden we sterk dat we binnen onze gemeenschap niet het eigen belang, maar de groepssfeer en de eenheid van de community voorop stellen. Hoe sterker, beter, contenter we onze mede-leden kunnen maken des te sterker, beter en contenter zullen we zelf zijn. 

 

V Gen Z Cycling Community

Alle Gen Z Cycling leden zullen trachten zoveel mogelijk deel te nemen aan en derden te stimuleren om deel te nemen aan Gen Z Cycling events, member-only events of andere geldinzamelingsacties met als uiteindelijke doel om de Gen Z Cycling community financieel te steunen.

 

VI Sponsors & partners

De leden van Gen Z Cycling zullen ten allen tijde de sponsors en partners van de Gen Z Cycling community promoten als dank voor hun trouwe steun en met als doel het behouden en vergroten van het bereik en de middelen van de Gen Z Cycling community.

 

VII Veiligheid

Elk lid zal veiligheid voorop stellen, zowel individueel als voor de groep en de community in zijn geheel. Bij groepsritten wordt voorrang gegeven aan risicoloos, verantwoord rijgedrag in functie van het individu en de groep. Elk Gen Z Cycling lid zal steeds zijn materiaal onderhouden met het oog op veiligheid en zal steeds een valhelm dragen bij het uitoefenen van de wielersport (met uitzondering op e-cycling).

 

VIII PANATHONVERKLARING

VZW Gen Z Sports, als overkoepelende factor van Gen Z Cycling, ondertekende de Panathonverklaring en dit betekend dat al diens leden verwacht worden de gedragsregels hiervan na te leven. Meer info hier.

 

IX MILIEU

Gen Z Cycling zal er steeds op toezien dat er voldoende mogelijkheid is voor haar leden om het afval op de juiste manier te deponeren. De club voorziet afvalzakken of afvalbakken bij evenementen. Gen Z Cycling verwacht dat de leden tijdens groepsritten en/of individuele ritten hun afval meenemen naar huis of afgeven aan begeleiders, trainers, volgwagen of dergelijke.

 

X ANTIDOPING

Geen enkele antidoping regelgeving wordt verwacht overtreden te worden door één of meerdere van onze Gen Z Cycling leden. Overtreding van de WADA-reglementen of een positieve controle zal leiden tot uitsluiting uit de Gen Z Cycling community.

bottom of page